Çoklu ortam destekli tasarım.
HTML 5,  Bootstrap, CSS.